This category shows the publications which are work in progress and to be published soon. The exact date is difficult to predict as it depends on various factors and some of these are beyond the control of Schola Publications. If you need further information or would like to have a access to a draft flipbook, kindly contact Schola Publications by email: [email protected]

Filter products Showing 1 - 16 of 17 results
Categories
Filter selected
 • Malti.Q L-Eroj taz-zwiemel

  Rated 0 out of 5
  0
  Read more
 • Number Wise Practice Book 4a

  Rated 0 out of 5
  0
  Primary Maths for Malta

  This practice book is aimed to compliment the exercises in the workbook of the Number Wise series. These additional exercises may help to address the needs of all or some of the students who need to practice to understand or consolidate certain skills learned in the workbook. This book may be used as classwork or homework to reinforce the acquisition of important knowledge and critical skills through repetitive practice. Certain questions may be more difficult than those found in the workbook to offer an opportunity for those students who are motivated by a challenge

  Read more
 • Number Wise Practice Book 4b

  Rated 0 out of 5
  0
  Primary Maths for Malta

  This practice book is aimed to compliment the exercises in the workbook of the Number Wise series. These additional exercises may help to address the needs of all or some of the students who need to practice to understand or consolidate certain skills learned in the workbook. This book may be used as classwork or homework to reinforce the acquisition of important knowledge and critical skills through repetitive practice. Certain questions may be more difficult than those found in the workbook to offer an opportunity for those students who are motivated by a challenge

  Read more
 • Malti.K 3

  Rated 0 out of 5
  0
  Attivitajiet fil-ħliet tal-kitba mibnija fuq il-Qafas ta' Kisbiet mit-Tagħlim

  Dan huwa ktieb mis-sensiela Malti.K li jwassal it-tagħlim tal-kitba bil-Malti lit-tfal b’mod ġdid u kreattiv. Dan il-ktieb huwa maħsub biex l-istudenti jkollhom l-opportunità li jikbru bħala kittieba u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-kitba permezz ta’ attivitajiet li jvarjaw minn kitba ta’ sentenzi bażiċi sa kitba ta’ paragrafi, messaġġi u inviti. L-attivitajiet kollha ta’ dan il-ktieb tfasslu biex fl-aħħar tat-tieni sena skolastika l-istudenti jkunu ħadmu u laħqu l-Qafas tal-Kitbiet mit-Tagħlim (LOF) li mistennija li jintlaħqu f’dan il-livell. F’kull unit l-istudenti se jkollhom kitbiet li jservuhom bħala mudell biex jimxu fuqu. Matul dan il-vjaġġ avventuruż tagħhom bħala kittieba se jkunu akkumpanjati minn Robin ir-Robot!

  7.95
 • Number Wise Practice Book 5a

  Rated 0 out of 5
  0
  Primary Maths for Malta

  This practice book is aimed to compliment the exercises in the workbook of the Number Wise series. These additional exercises may help to address the needs of all or some of the students who need to practice to understand or consolidate certain skills learned in the workbook. This book may be used as classwork or homework to reinforce the acquisition of important knowledge and critical skills through repetitive practice. Certain questions may be more difficult than those found in the workbook to offer an opportunity for those students who are motivated by a challenge

  Read more
 • Number Wise Practice Book 5b

  Rated 0 out of 5
  0
  Primary Maths for Malta

  This practice book is aimed to compliment the exercises in the workbook of the Number Wise series. These additional exercises may help to address the needs of all or some of the students who need to practice to understand or consolidate certain skills learned in the workbook. This book may be used as classwork or homework to reinforce the acquisition of important knowledge and critical skills through repetitive practice. Certain questions may be more difficult than those found in the workbook to offer an opportunity for those students who are motivated by a challenge

  Read more
 • Malti.K 1

  Rated 0 out of 5
  0
  Attivitajiet fil-ħliet tal-kitba mibnija fuq il-Qafas ta' Kisbiet mit-Tagħlim

  Dan huwa ktieb mis-sensiela Malti.K li jwassal it-tagħlim tal-kitba bil-Malti lit-tfal b’mod ġdid u kreattiv. Dan il-ktieb huwa maħsub biex l-istudenti jkollhom l-opportunità li jikbru bħala kittieba u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-kitba permezz ta’ attivitajiet li jvarjaw minn kitba ta’ sentenzi bażiċi sa kitba ta’ paragrafi, messaġġi u inviti. L-attivitajiet kollha ta’ dan il-ktieb tfasslu biex fl-aħħar tat-tieni sena skolastika l-istudenti jkunu ħadmu u laħqu l-Qafas tal-Kitbiet mit-Tagħlim (LOF) li mistennija li jintlaħqu f’dan il-livell. F’kull unit l-istudenti se jkollhom kitbiet li jservuhom bħala mudell biex jimxu fuqu. Matul dan il-vjaġġ avventuruż tagħhom bħala kittieba se jkunu akkumpanjati minn Robin ir-Robot!

  Read more
 • Ready Study Science 1

  Rated 0 out of 5
  0
  Science for Maltese Primary Schools

  Ready, Study Science is a series of workbooks targeting Primary level students leading on to Middle school. The workbooks are designed to be in line with the Learning Outcomes found in the NCF making this series unique as it is custom-made for the Maltese educational system

  Read more
 • Ready Study Science 2

  Rated 0 out of 5
  0
  Science for Maltese Primary Schools

  Ready, Study Science is a series of workbooks targeting Primary level students leading on to Middle school. The workbooks are designed to be in line with the Learning Outcomes found in the NCF making this series unique as it is custom-made for the Maltese educational system

  Read more
 • Malti.F L-1 Tarġa

  Rated 0 out of 5
  0
  Siltiet ta' fehim mill-qari, eżerċizzji u attivitajiet fil-lingwa Maltija għal-Livell Primarju
  9.95
  Read more
 • Malti.B 3 – Ktieb tal-istudent

  Rated 0 out of 5
  0
  Sensiela ta’ kotba għall-Malti bħala Lingwa Barranija.

  Malti.B hija sensiela ta’ kotba adatti għall-istudenti barranin li jixtiequ jitgħallmu l-lingwa Maltija. Huma mibnijin fuq is-sistema tal-Kisbiet mit-Tagħlim u jiffokaw primarjament fuq l-erba’ ħiliet: it-taħdit, is-smigħ, il-qari u l-kitba. Is-sensiela  hija maħsuba prinċipalment sabiex twassal lill-istudenti jikkomunikaw bil-malti fil-livell tal-bidu. Is-sensiela Malti.B hija l-għodda ideali għall-għalliema tal-Malti għaliex isservi ta’ gwida kif wieħed jilħaq il-miri tat-tagħlim tal-lingwa Maltija meta mgħallma lill-barranin. Hija wkoll utli għal dawk il-ġenituri li jixtiequ jirrevedu ma’ wliedhom dak li jsir fil-klassi tal-Malti bħala Lingwa Barranija.

  Read more
 • Malti.T 3

  Rated 0 out of 5
  0
  Taħriġ u attivitajiet għat-tielet sena li jimxu mas-serje Malti.P

  Dan il-ktieb huwa it-tielet wieħed minn sensiela ta’ sitta. Huwa ktieb ta’ taħriġ grammatikali li jimxi id f’id mal-kotba Malti.P 5 u Malti.P 6. Malti.T 3 għandu jservi bħala għodda importanti u ta’ benefiċċju fit-tagħlim tal-Malti billi jipprovdi lill-istudenti li jużawh taħriġ prattiku fit-topiks grammatikali li jkunu tgħallmu. Dan il-ktieb ta’ taħriġ huwa rrikmandat għal studenti fit-tielet sena tal-iskola primarja. L-eżerċizzji huma maħsuba biex jilħqu studenti f’livelli differenti skont il-bżonnijiet tagħhom

  6.95
 • Malti.M 1A

  Rated 0 out of 5
  0
  Taħriġ u attivitajiet fil-lingwa Maltija għas-seba sena fil-livell Medju

  Dan il-ktieb huwa l-ewwel ktieb fis-serje Malti.M, maħsub għall-istudenti tas-seba’ sena tal-iskola medja. Kull kapitlu jlaqqa’ lill-istudenti ma’ tema u kitbiet differenti marbutin mal-kurrikulum il-ġdid. Is-sensiela Malti.M trawwem lill-istudenti b’vokabularju Malti modern b’kitbiet għal kulħadd. Il-kapitli jgħinu lill-istudenti fil-ħiliet kollha tal-lingwa u jgħinuhom biex iħaddmu l-kisbiet tas-seba’ sena. Fil-fatt, huwa maħsub biex f’kull kapitlu l-istudenti jsibu taqsima għad-diskussjonijiet, għas-smigħ, għall-qari u anke għall-kitba f’relazzjoni mat-tema tal-kapitlu. L-eżerċizzji jvarjaw, kemm dawk marbutin mas-siltiet, kif ukoll dawk li fihom l-istudenti jissaħħu fil-morfoloġija, fis-sintassi, fis-semantika, fil-punteġġjatura u anke fl-ortografija. Għall-għajnuna, l-istudenti se jsibu anke tfakkiriet ta’ noti u allura dan il-ktieb se jservi anke għas-snin ta’ wara s-seba’ s-sena.

  Read more
 • Malti.M 1B

  Rated 0 out of 5
  0
  Taħriġ u attivitajiet fil-lingwa Maltija għas-seba sena fil-livell Medju

  Dan il-ktieb huwa l-ewwel ktieb fis-serje Malti.M, maħsub għall-istudenti tas-seba’ sena tal-iskola medja. Kull kapitlu jlaqqa’ lill-istudenti ma’ tema u kitbiet differenti marbutin mal-kurrikulum il-ġdid. Is-sensiela Malti.M trawwem lill-istudenti b’vokabularju Malti modern b’kitbiet għal kulħadd. Il-kapitli jgħinu lill-istudenti fil-ħiliet kollha tal-lingwa u jgħinuhom biex iħaddmu l-kisbiet tas-seba’ sena. Fil-fatt, huwa maħsub biex f’kull kapitlu l-istudenti jsibu taqsima għad-diskussjonijiet, għas-smigħ, għall-qari u anke għall-kitba f’relazzjoni mat-tema tal-kapitlu. L-eżerċizzji jvarjaw, kemm dawk marbutin mas-siltiet, kif ukoll dawk li fihom l-istudenti jissaħħu fil-morfoloġija, fis-sintassi, fis-semantika, fil-punteġġjatura u anke fl-ortografija. Għall-għajnuna, l-istudenti se jsibu anke tfakkiriet ta’ noti u allura dan il-ktieb se jservi anke għas-snin ta’ wara s-seba’ s-sena.

  Read more
 • Malti.O 6

  Rated 0 out of 5
  0
  Read more
 • Number Wise Practice Book 6a

  Rated 0 out of 5
  0
  Primary Maths for Malta

  This practice book is aimed to compliment the exercises in the workbook of the Number Wise series. These additional exercises may help to address the needs of all or some of the students who need to practice to understand or consolidate certain skills learned in the workbook. This book may be used as classwork or homework to reinforce the acquisition of important knowledge and critical skills through repetitive practice. Certain questions may be more difficult than those found in the workbook to offer an opportunity for those students who are motivated by a challenge

  Read more