Malti.Q hija serje ta’ kotba mahsuba biex twassal
lit-tfal ghal qari
indipendenti. Is-serje ta’ kotba, b’livelli differenti ta’ qari, hija mfassla b’tali
mod li tikkomplementa materjal u kotba ohra fis-serje Ma[ti.p fit-Jingwa
Maltija ghal-livell Primarju. L-ghan ta’ serje bhal din hu li t-tfal jiksbu
kunfidenza fil-qari u li jsahhu I-vokabolarju.
Din is-serje tibda bi ktieb ta’ stejjer ghal qari kollettiv; u I-ghalliema u
l-genituri jaqraw flimkien mat-tfal sabiex, b’mod sintetiku, jitghallmu
l-hoss ta’ kull ittra, bi storja u b’azzjoni marbuta ma’ kull ittra tal-alfabett
Malti. Is-serje tkompli b’kotba tal-qari f’livelli gradati li jimxu id f’id permezz
tat-temi u l-vokabolarju ta’ Malti.P.

Filter products Showing all 7 results
Categories
Filter selected