Filter products Showing all 4 results
Categories
Filter selected
 • Malti.M 1A

  Rated 0 out of 5
  0
  Taħriġ u attivitajiet fil-lingwa Maltija għas-seba sena fil-livell Medju

  Dan il-ktieb huwa l-ewwel ktieb fis-serje Malti.M, maħsub għall-istudenti tas-seba’ sena tal-iskola medja. Kull kapitlu jlaqqa’ lill-istudenti ma’ tema u kitbiet differenti marbutin mal-kurrikulum il-ġdid. Is-sensiela Malti.M trawwem lill-istudenti b’vokabularju Malti modern b’kitbiet għal kulħadd. Il-kapitli jgħinu lill-istudenti fil-ħiliet kollha tal-lingwa u jgħinuhom biex iħaddmu l-kisbiet tas-seba’ sena. Fil-fatt, huwa maħsub biex f’kull kapitlu l-istudenti jsibu taqsima għad-diskussjonijiet, għas-smigħ, għall-qari u anke għall-kitba f’relazzjoni mat-tema tal-kapitlu. L-eżerċizzji jvarjaw, kemm dawk marbutin mas-siltiet, kif ukoll dawk li fihom l-istudenti jissaħħu fil-morfoloġija, fis-sintassi, fis-semantika, fil-punteġġjatura u anke fl-ortografija. Għall-għajnuna, l-istudenti se jsibu anke tfakkiriet ta’ noti u allura dan il-ktieb se jservi anke għas-snin ta’ wara s-seba’ s-sena.

  Read more
 • Malti.M 1B

  Rated 0 out of 5
  0
  Taħriġ u attivitajiet fil-lingwa Maltija għas-seba sena fil-livell Medju

  Dan il-ktieb huwa l-ewwel ktieb fis-serje Malti.M, maħsub għall-istudenti tas-seba’ sena tal-iskola medja. Kull kapitlu jlaqqa’ lill-istudenti ma’ tema u kitbiet differenti marbutin mal-kurrikulum il-ġdid. Is-sensiela Malti.M trawwem lill-istudenti b’vokabularju Malti modern b’kitbiet għal kulħadd. Il-kapitli jgħinu lill-istudenti fil-ħiliet kollha tal-lingwa u jgħinuhom biex iħaddmu l-kisbiet tas-seba’ sena. Fil-fatt, huwa maħsub biex f’kull kapitlu l-istudenti jsibu taqsima għad-diskussjonijiet, għas-smigħ, għall-qari u anke għall-kitba f’relazzjoni mat-tema tal-kapitlu. L-eżerċizzji jvarjaw, kemm dawk marbutin mas-siltiet, kif ukoll dawk li fihom l-istudenti jissaħħu fil-morfoloġija, fis-sintassi, fis-semantika, fil-punteġġjatura u anke fl-ortografija. Għall-għajnuna, l-istudenti se jsibu anke tfakkiriet ta’ noti u allura dan il-ktieb se jservi anke għas-snin ta’ wara s-seba’ s-sena.

  Read more
 • Malta.L

  Rated 0 out of 5
  0
  Noti u taħriġ għall-analiżi tal-letteratura Maltija għas-Seba’ u t-Tmien Sena

  Malti.L huwa ktieb ta’ taħriġ addattat għall-istudenti fl-iskejjel medji, jiġifieri dawk tas-Seba’ u t-Tmien Sena. Huwa mibni fuq is-sistema tal-Kisbiet mit-Tagħlim għaliex jinħolqu spazju fejn l-istudenti jistgħu jkunu kritiċi u analitiċi f’poeżiji, siltiet letterarji u anke rumanzi li jaqraw. Dan il-ktieb jista’ jintuża kemm fl-iskejjel kif ukoll bħala mezz ta’ reviżjoni mal-ġenituri għaliex ma jorbotx lill-istudenti b’sillabu partikolari imma jħalli lok fejn wieħed jista’ jaqra dak li jixtieq hu. Fih hemm ukoll inklużi għadd ta’ eżerċizzji varji sabiex jintlaħqu abbiltajiet differenti iżda li finalment xorta waħda kulħadd jista’ jilħaq il-kisbiet mistennija. Malti.L jinkludi wkoll glossarju ta’ termini letterarji kif indikat fis-sillabu u għaldaqstant fih in-noti neċessarji marbuta mal-letteratura ta’ dawn is-snin. Naturalment huwa bażi tajba sabiex wieħed ikompli jimraħ fl-analiżi u l-kritika letterarja aktar ‘il quddiem.

  11.95
 • KY Maths 1 (2nd Edition)

  Rated 0 out of 5
  0
  KY Maths - Know Your Maths

  KY Maths is devised to meet the requirements of the Maltese Examining Board whilst keeping in mind the teachers’ and students’ practical needs. KY Maths offers a comprehensive approach and provides alternative solutions to problems. It includes resources for drill and practice as well as general notes for study. The aim is to give a modern, practical approach to Mathematics which targets the needs of today’s students.

  35.50